Centrum Rozwoju Osobistego i Percepcji Nadzmysłowej

Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się ze mną

Twoja Doskonała Nadświadomość

Człowiek od zarania dziejów poszukiwał doskonałości. Wyobrażenie czegoś lepszego od tego co znaliśmy, pozwalało nam tworzyć kierunek dla swojego rozwoju.
Dzięki powstawaniu nowych idei, filozofii, sposobów myślenia i wyobrażania sobie świata – ludzkość była w stanie przekraczać kolejne bariery i sięgać coraz dalej, poza wcześniej znane sobie terytoria poznania.
Wyobrażenie sobie doskonałego wzorca, do którego warto aspirować i dążyć, pozwala ustalić sobie stały kierunek w życiu i pomaga w nawigowaniu także w codziennych sytuacjach, kiedy musimy podejmować decyzje. Wówczas jeśli mamy wyobrażenie naszego ideału – możemy łatwiej porównując daną sytuację z tym do czego chcemy dążyć – wybierać to co przybliży nas do tego ideału.

Dziś tematem będzie ostateczny ideał:

Idea Nadświadomości

Wyobraź sobie, że masz styczność z czymś doskonałym, ze wzorem absolutnej doskonałości.
Jak myślisz, czy jako ludzie jesteśmy w stanie dostrzegać taką doskonałość? Czy widzimy ją taką jaka ona jest?
Na tym częściowo polega idea Boga w religiach – zakładają one (w tym wypadku zupełnie słusznie), że jeśli istnieje byt sprawczy, który stworzył wszechświat i w jakiś sposób jest autorem znanej nam rzeczywistości lub chociaż jest to byt zdolny postrzegać cały wszechświat jednocześnie – to z samego założenia przekracza on zdolność ludzkiego pojmowania.
Możemy w takiej sytuacji jedynie wyobrazić sobie jakiś obraz, który zbliżony będzie pod względem koncepcyjnym do opisywanej idei, ale nigdy nie będzie on w pełni oddawał prawdy.

To jednak, że czegoś nie można w pełni opisać słowami, nie oznacza, że nie można tego poczuć i odczuć. Choć nie możemy opisać słowami absolutu, to jednak możemy wczuć się w tą ideę a przez to przybliżyć się do niej.

Zdolność do wyobrażenia Nadświadomości

Kontakt z NadświadomościąNasza interpretacja rzeczywistości opiera się na naszym wcześniejszym doświadczeniu, nabytej wiedzy, oraz na świadomej zdolności do wyobrażania sobie nowych możliwości.
Zdolność wyobrażania sobie nowych możliwości bazuje jednak w dużej mierze również na doświadczeniu oraz przekazanej nam przez otoczenie wiedzy teoretycznej.
Jeśli czegoś nigdy nie widzieliśmy, nie przeżyliśmy i nic o tym nie wiemy, oraz nie mamy podobnych skojarzeniowo doświadczeń lub wiadomości, które mogły by nam zasugerować “aha, to jest coś w tym stylu, więc musi być takie i takie” – to trudno nam jest sobie daną rzecz wyobrazić.

Na szczęście w przypadku idei Nadświadomości (piszę idei, gdyż na początek zachęcam do uznania jej za ciekawy, użyteczny koncept – nie chcę tu wchodzić w przekonywanie o faktycznym istnieniu Nadświadomości w sposób obiektywny – gdyż to każdy jest w stanie przy odrobinie praktyki samodzielnie odczuć i nie potrzeba tu przekonywania 🙂 ) możemy posłużyć się częściowo tym, co wypracowała kultura i religie na całym świecie.

Oczywiście idea religijnego boga, często bywa uproszczona i dodatkowo upraszczana w interpretacjach przeznaczanych dla mas. Ponadto zwłaszcza najliczniejsze w wyznawców religie – winne są wykorzystywania idei doskonałego wzorca czyli Boga do zastraszania i podporządkowywania sobie innych. Tu jednak nie będziemy zajmować się rozważaniami nad tym co religie zrobiły z ideą boskości, ale skupimy się na tym jak my indywidualnie możemy tę idee wykorzystać i zaczerpnąć z niej to co czyste i szlachetnie, oraz wzbogacić o elementy, które są bliskie naszemu sercu i dla nas ważne.

Nadświadomość bowiem o jakiej mówię jest Twoją Nadświadomością. Oczywiście umowne i semantycznie niedoskonałe to stwierdzanie, gdyż “Twoja” sugeruje własność, a w tym wypadku to większa część Ciebie z poza tego czasu i przestrzeni.
To tak jak z duszą. Mówi się, że człowiek ma duszę, ale to nie człowiek ma duszę gdyż nie jest ona tak mała by mieściła się w środku naszego ciała w jakimś miejscu, a jest dokładnie odwrotnie – to my jesteśmy wewnątrz swojej duszy – gdyż nasza duchowa natura rozpościera się daleko poza to fizyczne ciało, które jest tylko jej emanacją. Dusza i Nadświadomość to pojęcia tożsame w tym znaczeniu.
To dzięki Nadświadomości z którą spontanicznie czasami ludzie łapią kontakt, wpadają do głowy genialne zaskakująco genialne pomysły, mamy intuicyjne przeczucia, które lepiej pomagają nam nawigować w życiu etc. To dzięki kontaktowi z nadświadomym umysłem wielu geniuszy dokonało swoich przełomowych odkryć czy stworzyło epokowe dzieła. To dzięki perspektywie nadświadomości najwięksi potrafili doskonale przemawiać zachowując spokój oraz szerszą perspektywę w swojej argumentacji.

A więc Nadświadomość jaką proponuję Ci sobie wyobrazić to doskonała wersja Ciebie z przyszosi, nie ograniczona ani czasem ani materią.

Wyobraź sobie, mądrość i doświadczanie wieków, wyobraź sobie spokój jaki płynie z bycia wolnym, łagodność, bez ograniczeń ciała fizycznego, bez zagrożeń i emocji związanych z walką o przetrwanie. Tylko rozległa świadomość.
Czy możesz sobie to wyobrazić?

Jeśli tak – to możesz też zaczerpnąć z tego źródła. Możesz te wyobrażone cechy jak; spokój, zdrowy dystans do sytuacji w których uczestniczysz, wyrozumiałość, inspirację – wykorzystać tu i teraz by stawać się lepszą wersją siebie.
Tak więc wyobrażenie czegoś lepszego – a zwłaszcza ideału, do którego warto długoterminowo dążyć – może dać Ci wymierne korzyści tu i teraz, pozwalając stworzyć sobie nową perspektywę siebie.

Jeśli zainteresował Cię temat Nadświadomości i chcesz nauczyć się praktycznych technik pozwalających skutecznie nawiązywać świadomy kontakt z Nadświadomością i wykorzystywać go zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, to zapraszam Cię na kurs online: „3 Dni z Nadświadomością” w ramach którego w ciągu trzech dni, nauczę Cię czym dokładnie jest Naświadomość oraz jak skutecznie komunikując się z umysłem nadświadomym, uzyskiwać nowe pomysły, inspiracje, lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i uzyskać wewnętrzny spokój.

Jakub Qba Niegowski

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

You cannot copy content of this page