Twoja Doskonała Nadświadomość

Twoja Doskonała Nadświadomość

Twoja Doskonała Nadświadomość

0

Człowiek od zarania dziejów poszukiwał doskonałości. Wyobrażenie czegoś lepszego od tego co znaliśmy, pozwalało nam tworzyć kierunek dla swojego rozwoju.
Dzięki powstawaniu nowych idei, filozofii, sposobów myślenia i wyobrażania sobie świata – ludzkość była w stanie przekraczać kolejne bariery i sięgać coraz dalej, poza wcześniej znane sobie terytoria poznania.
Wyobrażenie sobie doskonałego wzorca, do którego warto aspirować i dążyć, pozwala ustalić sobie stały kierunek w życiu i pomaga w nawigowaniu także w codziennych sytuacjach, kiedy musimy podejmować decyzje. Wówczas jeśli mamy wyobrażenie naszego ideału – możemy łatwiej porównując daną sytuację z tym do czego chcemy dążyć – wybierać to co przybliży nas do tego ideału.

Dziś tematem będzie ostateczny ideał:

Idea Nadświadomości

Wyobraź sobie, że masz styczność z czymś doskonałym, ze wzorem absolutnej doskonałości.
Jak myślisz, czy jako ludzie jesteśmy w stanie dostrzegać taką doskonałość? Czy widzimy ją taką jaka ona jest?
Na tym częściowo polega idea Boga w religiach – zakładają one (w tym wypadku zupełnie słusznie), że jeśli istnieje byt sprawczy, który stworzył wszechświat i w jakiś sposób jest autorem znanej nam rzeczywistości lub chociaż jest to byt zdolny postrzegać cały wszechświat jednocześnie – to z samego założenia przekracza on zdolność ludzkiego pojmowania.
Możemy w takiej sytuacji jedynie wyobrazić sobie jakiś obraz, który zbliżony będzie pod względem koncepcyjnym do opisywanej idei, ale nigdy nie będzie on w pełni oddawał prawdy.

To jednak, że czegoś nie można w pełni opisać słowami, nie oznacza, że nie można tego poczuć i odczuć. Choć nie możemy opisać słowami absolutu, to jednak możemy wczuć się w tą ideę a przez to przybliżyć się do niej.

Zdolność do wyobrażenia Nadświadomości

Kontakt z NadświadomościąNasza interpretacja rzeczywistości opiera się na naszym wcześniejszym doświadczeniu, nabytej wiedzy, oraz na świadomej zdolności do wyobrażania sobie nowych możliwości.
Zdolność wyobrażania sobie nowych możliwości bazuje jednak w dużej mierze również na doświadczeniu oraz przekazanej nam przez otoczenie wiedzy teoretycznej.
Jeśli czegoś nigdy nie widzieliśmy, nie przeżyliśmy i nic o tym nie wiemy, oraz nie mamy podobnych skojarzeniowo doświadczeń lub wiadomości, które mogły by nam zasugerować “aha, to jest coś w tym stylu, więc musi być takie i takie” – to trudno nam jest sobie daną rzecz wyobrazić.

Na szczęście w przypadku idei Nadświadomości (piszę idei, gdyż na początek zachęcam do uznania jej za ciekawy, użyteczny koncept – nie chcę tu wchodzić w przekonywanie o faktycznym istnieniu Nadświadomości w sposób obiektywny – gdyż to każdy jest w stanie przy odrobinie praktyki samodzielnie odczuć i nie potrzeba tu przekonywania 🙂 ) możemy posłużyć się częściowo tym, co wypracowała kultura i religie na całym świecie.

Oczywiście idea religijnego boga, często bywa uproszczona i dodatkowo upraszczana w interpretacjach przeznaczanych dla mas. Ponadto zwłaszcza najliczniejsze w wyznawców religie – winne są wykorzystywania idei doskonałego wzorca czyli Boga do zastraszania i podporządkowywania sobie innych. Tu jednak nie będziemy zajmować się rozważaniami nad tym co religie zrobiły z ideą boskości, ale skupimy się na tym jak my indywidualnie możemy tę idee wykorzystać i zaczerpnąć z niej to co czyste i szlachetnie, oraz wzbogacić o elementy, które są bliskie naszemu sercu i dla nas ważne.

Nadświadomość bowiem o jakiej mówię jest Twoją Nadświadomością. Oczywiście umowne i semantycznie niedoskonałe to stwierdzanie, gdyż “Twoja” sugeruje własność, a w tym wypadku to większa część Ciebie z poza tego czasu i przestrzeni.
To tak jak z duszą. Mówi się, że człowiek ma duszę, ale to nie człowiek ma duszę gdyż nie jest ona tak mała by mieściła się w środku naszego ciała w jakimś miejscu, a jest dokładnie odwrotnie – to my jesteśmy wewnątrz swojej duszy – gdyż nasza duchowa natura rozpościera się daleko poza to fizyczne ciało, które jest tylko jej emanacją. Dusza i Nadświadomość to pojęcia tożsame w tym znaczeniu.
To dzięki Nadświadomości z którą spontanicznie czasami ludzie łapią kontakt, wpadają do głowy genialne zaskakująco genialne pomysły, mamy intuicyjne przeczucia, które lepiej pomagają nam nawigować w życiu etc. To dzięki kontaktowi z nadświadomym umysłem wielu geniuszy dokonało swoich przełomowych odkryć czy stworzyło epokowe dzieła. To dzięki perspektywie nadświadomości najwięksi potrafili doskonale przemawiać zachowując spokój oraz szerszą perspektywę w swojej argumentacji.

A więc Nadświadomość jaką proponuję Ci sobie wyobrazić to doskonała wersja Ciebie z przyszosi, nie ograniczona ani czasem ani materią.

Wyobraź sobie, mądrość i doświadczanie wieków, wyobraź sobie spokój jaki płynie z bycia wolnym, łagodność, bez ograniczeń ciała fizycznego, bez zagrożeń i emocji związanych z walką o przetrwanie. Tylko rozległa świadomość.
Czy możesz sobie to wyobrazić?

Jeśli tak – to możesz też zaczerpnąć z tego źródła. Możesz te wyobrażone cechy jak; spokój, zdrowy dystans do sytuacji w których uczestniczysz, wyrozumiałość, inspirację – wykorzystać tu i teraz by stawać się lepszą wersją siebie.
Tak więc wyobrażenie czegoś lepszego – a zwłaszcza ideału, do którego warto długoterminowo dążyć – może dać Ci wymierne korzyści tu i teraz, pozwalając stworzyć sobie nową perspektywę siebie.

Jeśli zainteresował Cię temat Nadświadomości i chcesz nauczyć się praktycznych technik pozwalających skutecznie nawiązywać świadomy kontakt z Nadświadomością i wykorzystywać go zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, to zapraszam Cię na kurs online: „3 Dni z Nadświadomością” w ramach którego w ciągu trzech dni, nauczę Cię czym dokładnie jest Naświadomość oraz jak skutecznie komunikując się z umysłem nadświadomym, uzyskiwać nowe pomysły, inspiracje, lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i uzyskać wewnętrzny spokój.

Jakub Qba Niegowski

Udostępnij:
You cannot copy content of this page