Centrum Rozwoju Osobistego i Percepcji Nadzmysłowej

Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się ze mną

Test jakości istot z jakimi mamy interakcję i kodeks postępowania

Trzy scenariusze wymagające wzmożonej czujności w relacjach z istotami pozaziemskimi, pozamaterialnymi, oraz zalecany kodeks postępowania.


I. Jeśli istota ma potrzebę otrzymania od ciebie czegokolwiek w zamian za np. informację:

Wniosek: Oznacza to, że istota nie jest na wyższym poziomie od przeciętnego człowieka i ma ograniczone zasoby. Jest kimś kto próbuje coś ugrać.
Jeśli ktoś Cię trzyma w niewiedzy, niepewności i czegoś od Ciebie oczekuje to najprawdopodobniej chce Cię wykorzystać nie licząc się z Twoim dobrem.

Postępowanie: Interesy oczywiście zawsze można robić a handel wymienny jest częścią cywilizacji, jednak należy w takich przypadkach jasno ustalić co w rzeczywistości jest przedmiotem handlu i jakie mogą być tego konsekwencje.
Generalnie zalecane jest jednak w większości przypadków nie robienie takich interesów, a tym bardziej nie podejmowanie zobowiązań co do czegoś, czego się w pełni nie rozumie.


II. Jeśli istota traktuje cię jak dziecko wchodząc w rolę „rodzica” lub „starszego rodzeństwa” i twierdzi wprost lub pośrednio, że nie masz prawa do samodzielności, własnych decyzji i niezależnych działań, bo np. nic nie wiesz, podkreśla, że ludzie są za mało rozwinięci etc. – a jednocześnie odmawia Ci udzielenia jasnych informacji, które nie budzą wątpliwości:

Wniosek: Jest to standardowa taktyka “panów” wobec niewolników w ramach której Ci, którzy uważają się za “urodzonych do władzy” i lepszych od innych z tytułu urodzenia – argumentują swoje działania jako konieczną “opiekę”. Despotyczni władcy i właściciele niewolników, często argumentowali, że robią niewolonym ludziom przysługę, gdyż są oni niesamodzielni i w jakiś sposób upośledzeni, co wymaga kierowania nimi. A jednocześnie sami aktywnie dbali o to aby owi niewolnicy nie mieli okazji do prawdziwego rozwoju i usamodzielniania się. Wmawiano im, że są za za prymitywni by zrozumieć, mniej wyewoluowani, i, że jest to sytuacja konieczna „dla ich dobra”. Brzmi znajomo?

Postępowanie: W przypadku zaobserwowania takiego traktowania postępować z ostrożnością i albo zakończyć kontakt albo traktować go jako rozmowę z potencjalnym oszustem.
Zdarza się jednak, że niektóre istoty we wszechświecie wykazują się po prostu niewiedzą na temat ludzi i opierają swoje przekonania na tym co inne istoty im o ludziach przekazały. Może to być mechanizm taki jak na Ziemi, gdzie obywatele odległego kraju A mogą mieć błędne wyobrażenia na temat obywateli kraju B, gdyż kraj C z którym mają bliższy kontakt wprowadził ich w błąd dla własnych celów.
Należy więc w miarę możliwości ustalić, czy traktowanie z góry wynika z niewiedzy, czy jest przejawem celowej manipulacji. Jeśli jest to niewiedza to możemy wytłumaczyć istocie jeśli mamy taką możliwości jak jest naprawdę i obserwować jak na to zareaguje, co da nam podstawę do dalszej oceny sytuacji.
Jedną z ważnych misji ludzi takich jak my, zdolnych do nawiązywania kontaktowe we wszechświecie, jest obecnie uświadamiać naszych kosmicznych sąsiadów o naszej samodzielności, wartości, oraz fakcie, że zasługujemy na równe traktowanie oraz dostąp do informacji, którego do tej pory nam odmawiano.

Formułka do stosowania w kontaktach z istotami, mająca jasne zaprezentować naszą postawę jako reprezentantów ludzkości:

Ja, człowiek z planety Ziemia, istota ludzka, Jestem suwerenną, samoświadomą, czującą istotą, będącą częścią wszechświata i pochodzącą ze Źródła całego istnienia.
Nie jestem ani gorszy anie lepszy od innych – jestem otwartym na prawdę i szczerość. Jestem partnerem do kontaktu dla tych, którzy traktują mnie po partnersku, ze szczerością i otwartością.
Pochodzę z tego samego Źródła i mam te same prawa do życia i swobodnego rozwoju.
Mam takie samo prawdo do swobody rozwoju, dostępu do wiedzy i informacji mających wpływ na mój rozwój, a zatajanie przede mną informacji jest działaniem nieetycznym oraz wykroczeniem względem prawa otwartości przepływu informacji jakie pochodzi od samego Źródła i jest prawem naturalnym wszechświata.

Ową formułkę należy świadomie i z przekonaniem przekazać w kontakcie istocie i obserwować jak na to zareaguje, co da nam podstawy do podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu.


III. Jeśli istota na każdym kroju podkreśla naszą wyjątkowość i wspaniałość oraz wybitną rolę jaką mamy do odegrania:

Wniosek: Jest to jedna z często stosowanych taktyk w wielu channelingach i nie tylko – łechtania ego odbiorcy i wzbudzania w nim poczucia wyjątkowości, jednocześnie uzależniając go od treści przekazu. Co innego komplement jaki możemy usłyszeć i przyjąć, a co innego systematyczne nadmuchiwanie ego prowadzące do utraty czujności i obiektywnej oceny sytuacji.

Postępowanie: Należy bardzo ostrożnie podchodzić do treści łechcących nasze poczucie wyjątkowości, oraz przeanalizować, czy nie stanowi to części taktyki manipulacyjnej naszym procesem decyzyjnym.


Wniosek końcowy:
Jedynie istoty, które traktują nas uczciwie, są wobec nas otwarte, szczere, traktują nas po partnersku, nie pozostawiają w nas wrażenia niejasności i niedopowiedzeń – stanowią prawdziwie dobry materiał do dalszych kontaktów.
Jeśli zauważymy, że ktoś nami manipuluje nawet w drobnych kwestiach, to przyjąć należy, że prawdopodobnie tym bardziej skłonny jest manipulować nami i oszukiwać nas w dużych i bardzo ważnych sprawach.

Jakub Qba Niegowski

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

You cannot copy content of this page