Centrum Rozwoju Osobistego i Percepcji Nadzmysłowej

Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się ze mną

Podróże Astralne i ich rodzaje

Każdy z nas chciałby poczuć się wolny i mieć większe możliwości. Wiele osób czuje, że świat jest czymś więcej niż zazwyczaj pozwala im się doświadczać, że są czymś więcej.
I faktycznie, są to odczucia prawdziwe, gdyż jesteśmy czymś więcej.
Możliwości większości z ludzi zostały uśpione, ukryte. Jednak możemy je odzyskać. O tym jak – dowiesz się z tego właśnie artykułu.

Rzeczywistość jest wielopoziomowa a człowiek w świecie materii wykorzystuje tylko ułamek swojej mocy i istoty, którą w rzeczywistości jest.
Można jednak poczuć wolność odzyskawszy część swoich mocy dzięki oponowaniu zdolności własnego umysłu, a także ponad-materialnej części siebie. Zdolności do podróży astralnych, a tym samym swobodnego przemierzania przestrzeni, docierania do bezcennej wiedzy, oraz poznawania nowych miejsc, a czasem także ich mieszkańców.

Czym są Podróże Astralne

Światem Astralnym nazywamy przestrzeń istnienia, poza naszym wymiarem fizycznym.
Inne określenia to świat duchowy, świat niefizyczny, niematerialny etc.

Istnieje wiele poziomów Świata Astralnego. Od tych, które bliskie są naszej rzeczywistości fizycznej i ją odzwierciedlają – aż po bardzo odległe przestrzenie, które czasami ludzie identyfikują jako światy wysoko-rozwiniętych istot duchowych, światy wysokich wibracji, wyżej światowości, przestrzeń wyższej jaźni etc.

Niektóre ścieżki filozoficzne i klasyfikacje dokonują rozróżnienia na świat astralny oraz inne światy takie jak: mentalny, buddyczny, atmiczny etc. Jednak jest to w moim odczuciu myląca praktyka, ponieważ w rzeczywistości Światem Astralnym należy nazwać przestrzeń istnienia na wszystkich poziomach. Astral to w pewnym sensie synonim słowa „Wszechświat” ale koncertujący się na tym co postrzegamy jako ponad-materialne/duchowe.

Niema nigdzie tabliczek w stylu „tu kończy się świat astralny a zaczyna świat buddyczny”. Rozgraniczenia te ludzie stworzyli aby nieco ułatwić sobie określenie rożnych stanów świadomości. To tak jak gdybyśmy spojrzeli na termometr i podziałkę jego skali. Są na niej zaznaczone rożne miejsca ale ma to tylko ułatwić nam zidentyfikowanie jaka jest temperatura, a nie są to żadne osobne, oddzielone od siebie wymiary. Tak samo więc na potrzeby tego artykułu definiuję Świat Astralny jako całościową przestrzeń, w której może przebywać i której może doświadczań nasza świadomość ponadmaterialna.

Innymi słowy – Podróże Astralne odnoszą się do podróży przez rożne poziomy istnienia i rożne miejsca w tej przestrzeni istnienia, których dokonać możemy aktem skupienia umysłu, aktem woli i odpowiednimi technikami.

Rodzaje Podróży Astralnych

OOBE – Out Of Body Experience

Jedną z najbardziej spektakularnych i budzących wiele emocji form podróży astralnych jest tak zwane zjawisko OOBE będące skrótem od angielskiego wyrażenia „Out of Body Experience” czyli: Doświadczenie pobytu poza ciałem”.
Nazwa dobrze oddaje czym jest to doświadczenie, gdyż charakteryzuje się ono poczuciem całkowitego oddzielenia od ciała fizycznego i znalezienia się poza swoim ciałem fizycznym.

W tym stanie osoba ma możliwość podróżowania w formie astralnej co robi aktem woli.
Po prostu myślimy gdzie chcemy się udać i natychmiast wprawia to nasze ciało astralne a ruch i „lecimy” w danym kierunku.

Największym badaczem zjawiska OOBE był Robert Monroe, który napisał słynną trylogię: „Podróże Poza ciałem”, „Dalekie Podróże” i „Najdalsza Podróż”.
Zjawisko OOBE daje najsilniejsze ze wszystkich typów podróżowania astralnego – poczucie faktycznego istnienia poza swoją materialną powłoką.

OOBE można się nauczyć jednak nie jest to tak proste jak większość osób by chciała.
W rzeczywistości na wielu próbujących tylko niewielki odsetek osiąga OOBE, a i wśród tych osób tylko niewielki odsetek jest w stanie częściowo zapanować nad tym doświadczeniem.

Sam doświadczyłem OOBE wielokrotnie i mówiąc z perspektywy praktyka – nie jest to moim zdaniem optymalna forma do praktykowania Podróży Astralnych, a zwłaszcza nie na początek.
Dlaczego?
Ponieważ aby zjawisko OOBE zaistniało musi zostać spełnionych szereg warunków. Doświadczenie to jest dość energochłonne i relatywnie trudno nad nim panować gdy już znajdziemy się poza ciałem.
Kiedy bowiem się tam znajdujemy nasz umysł funkcjonuje inaczej. Pomyślenie o czymś (np. o udaniu się w dane miejsce) powoduje natychmiastowy ruch w danym kierunku.

Wyobraźcie sobie sytuację, ze każda wasza myśl natychmiast się dzieje. Wydaje się to niektórym atrakcyjne ale w praktyce większość osób chcąc się „zastanowić” doświadcza natychmiast manifestacji swoich myśli i nawet podświadomych intencji.
Są też czynniki dotyczące poczucia bezpieczeństwa takich podróży. Faktyczne poczucie znajdywania się zupełnie poza swoim fizycznym ciałem budzi naturalnie pewne obawy i niewiele osób czuje się w tej sytuacji do końca pewnie. A strach również bardzo łatwo w tym stanie przemieszcza podróżnika i dostraja do warstw przestrzeni ów strach odzwierciedlających.

Można nad tym zapanować ale niewiele osób w praktyce jest w stanie. Jest to proces długotrwałej nauki i praktyki, w rezultacie którego tylko nieliczni osiągają pożądany sukces.

Niemniej jednak OOBE to bardzo ważne zjawisko i potężne doświadczenie, gdyż daje poczucie pewności, że można istnieć także poza fizycznym ciałem a to przecież ogromnie ważna wiadomość.

Podróże Mentalne

Podróżami Mentalnymi nazywamy taki rodzaj podróży Astralnych, który odbywa się bez utraty kontaktu ze swoim fizycznym ciałem.
Podróże takie odbywają się przez akt koncentracji i skupienia umysłu na miejscu do którego chcemy dotrzeć i odbieraniu obrazów oraz informacji związanych z miejscem na którym się skupiamy.

Badaczem i znanym praktykiem oraz promotorem tej metody był Bruce Moen. Moen biorąc udział w kursach instytutu Roberta Monroe nie był w stanie podróżować poza ciałem w stanie OOBE, ale odkrył, że jest zdolny skupiwszy swój umysł postrzegać to co postrzegały i relacjonowały osoby znajdujące się w stanie OOBE.
W swoich książkach Bruce Moen opisywał swoje doświadczenia i obserwacje. Stanową one ciekawe uzupełnienie do trylogii Roberta Monroe.

Problem z Podróżami Mentalnymi jest jednak taki, że ludzki umysł posiada bardzo duże zdolności kreatywne w postaci ogromnej wyobraźni. Nasz mózg jest tak zbudowany aby ułatwiać nam „prowadzanie symulacji” zanim coś zrobimy. To nasza wyobraźnia. Przykładowo chcemy gdzieś być i coś zrobić więc potrafimy sobie to wyobrazić.

Wyobrażamy sobie często po to aby się zastanowić czy np. faktycznie gdzieś chcemy się udać, coś zrobić, gdzieś być etc. Problem z podróżami mentalnymi jest taki, że bardzo trudno odróżnić to co postrzega umysł w ramach Podróży Astralnej – czyli obiektywnie istniejące poza nami informacje, miejsca, osoby etc. – od naszej własnej wyobraźni.

Co więcej – umysł jest zazwyczaj tak wyćwiczony i przyzwyczajony, aby właśnie ową wyobraźnię uruchamiać zawsze wtedy gdy brakuje nam faktycznych informacji, ale mamy jakiś punkt zaczepienia. Wówczas mózg stara się wypełnić luki wyprażając sobie coś na bazie wcześniej zgromadzonych już informacji.

Przykładowo gdybym powiedział „skup się na ciemnej stronie księżyca i opisz mi co się tam znajduje” to szansa, że uda Ci się dokonać prawidłowej Podroży Mentalnej na księżyc i opisać to co tam realnie się znajduje jest w istocie bardzo mała. Mózg bowiem momentalnie podsunie Ci to co już wiesz lub słyszałeś/słyszałaś na temat księżyca. Wszystkie filmy, książki, zasłyszane historie, przypuszczania – z tych rzeczy mózg w ułamku sekundy zacznie starać się wyciągnąć „prawdopodobną odpowiedź” i stworzy jakieś wyobrażenie. Będzie to właśnie ta symulacja – gra wyobraźni a nie rzeczywiste postrzeganie tego co tam obiektywnie się znajduje.

Dlatego podróże mentalne choć wydają się łatwe i dla osób, którym nie zależy w rzeczywistości na prawdziwych informacjach a jedynie na poczuciu, że „coś się dzieje” wydaja się one może i atrakcyjne – w rzeczywistości jednak nauka prawdziwych podróży astralnych drogą mentalną jest czymś bardzo trudnym. Nielicznym jednostkom udaje się nauczyć odróżniać i powstrzymywać procesy wyobraźni na rzecz wychwytywania faktycznych danych ale jest to znacznie trudniejsze niż się wydaje i wymaga zazwyczaj lat treningu. Istnieją łatwiejsze i bardziej skuteczne techniki Podróży Astralnych.

Sny

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć wspomnienia o snach i śnieniu, ponieważ sny w rzeczywistości rozgrywają się na rożnych płaszczyznach Świata Astralnego.

Najbardziej typowy sen rozgrywa się w przestrzeni, która formuje się i rozpływa po czasie, niczym Star Trekowy holo-deck w przestrzeni astralnej. To dlatego jest możliwe odwiedzanie się w snach etc. Ponieważ świat snu ta na krótki czas faktycznie się formuje w przestrzeni astralnej. Do przestrzeni snu mogą też czasem wkraczać nasi Opiekunowie Duchowi, Przewodnicy etc.

Znacznie ciekawiej robi się w przypadku snów w których mamy poczucie odwiedzenia jakiegoś obcego świata, zupełnie innych niż znane nam miejsc, spotykamy wyjątkowe istoty etc. To wszystko bowiem stanowi zazwyczaj część Podróży Astralnych jakich dokonuje część naszej świadomości podczas snu.

Zazwyczaj nie kontrolujemy tych doświadczeń, chociaż nastrajanie się na określone jakości przed snem może pomoc nam w udaniu się we śnie do czegoś co odpowiada owemu dostrojeniu.
Czasami też sny dostarczają nam wiedzy oraz wglądów i to jest także częścią tego co możemy określić jako Podróż Astralną części naszego jestestwa.

Niestety jak już się domyślasz – sny to coś bardzo samoistnie dziejącego się i bardzo trudno tą drogą dokonywać faktycznie zaplanowanych Podróży Astralnych.
Można co prawda rozwijać techniki Świadomego Śnienia, które to ułatwiają nam zapanowanie we śnie nad jego treścią ale to wciąż jest zbyt odmienny stan świadomości aby dawał się łatwo kontrolować naszej logiczno-analitycznej części umysłu.

Poza tym bardzo trudno jest z poziomu snu upewnić się – nawet mając Świadomy Sen – że udajemy się gdzieś w obiektywnie istniejące poza naszymi wyobrażeniami rejony Świata Astralnego. Jesteśmy bowiem już zazwyczaj wówczas w przestrzeni naszych podświadomych wyobrażeń i kreacji, więc nie jest tak prosto z nich wyskoczyć i przejść do czegoś co istnieje obiektywnie poza nami.

Podróże Szamańskie

Szamani od wieków wkraczali w przestrzeń Świata Astralnego, którą przemierzali w poszukiwaniu odpowiedzi pozwalających rozwiązywać problemy świata ludzi (np. uzdrawiać choroby etc) jak również spotykali oni tam Przewodników, którzy pomagali im w ich zadaniach.
Trzeba jednak pamiętać, że bycie prawdziwym Szamanem wiązało się z bardzo długą i często drastyczną drogą przygotowań i bardzo poważnym procesem nauki.

Szamani często korzystali z rożnych roślin i środków wprowadzających ich w wizje, ale trzeba mieć świadomość tego, że robili to po wieloletnim okresie przygotowań i bardzo starannej nauce swojego rzemiosła. Zapewne nie słyszymy dziś o tych wszystkich historiach szamanów, którzy w tym procesie polegli nie dlatego, że takich nie było a dlatego, że historia o nich zwyczajnie szybko zapomina.

Szamanizm ma dziś bardzo romantyczną formę i skojarzenia ale to bardzo wymagająca ścieżka.
Można więc osiągać Podróże Astralne np. środkami zmieniającymi świadomość jak dawni szamani ale uważam to bardzo ryzykowne bez wieloletniego przygotowania.
Zresztą dziś dysponujemy już technikami, które pozwalają nam wykraczać w świat astralny nie uciekając się do substancji zmieniających świadomość.
Czas aby praktykować Nowy Szamanizm, to jest taki, w którym nie ma potrzeby uciekać się do zażywania różnych substancji, a jest on oparty na wiedzy i świadomości działania naszego umysłu, gdzie odpowiednimi technikami możemy osiągać pożądane rezultaty.

I tak dochodzimy właśnie do ostatniej z form Podróży Astralnych:

Remote Viewing

Remote Viewing to owoc poważnego zajęcia się badaniami nada percepcją pozazmysłową przez wywiad USA w czasie trwania Zimnej Wojny, aby opracować optymalne techniki tego co w tym artykule nazywamy zbiorczo Podróżami Astralnymi. Tu trzeba też dodać ze Podróż Astralna umożliwiają także postrzeganie na odległość miejsc i obiektów w świecie fizycznym. Stąd pojęcie Zdalnego Widzenia, a w szerszym i bardziej adekwatnym nazwaniu tego zjawiska – Zdalnego Postrzegania.

Remote Viewing zawiera w sobie elementy tego co opisałem jako Podróże Mentalne. Bowiem w praktyce Remote Viewing osoba nie traci kontaktu ze swoim fizycznym ciałem.
Technika ta nie wymaga także wprowadzania się w jakieś odmienne stany świadomości a jedynie skupienia uwagi na określonym działaniu.

Remote Viewing wyróżnia się tym, że badanie jest przeprowadzane w taki sposób, aby wyeliminowywać wcześniej opisany problem działania wyobraźni gdy osoba z góry wie co jest przedmiotem badania. Odkryto bowiem na drodze eksperymentów i praktyki, że aby zbadać dany cel wystarczy dostarczyć osobie percepcyjnej coś, co będzie identyfikatorem tego celu, bez konieczności tego by osoba bezpośrednio cel znała.

Aby to wyjaśnić wróćmy do przykładu z ciemną stroną księżyca.
Gdy wiemy, że mamy skupić się na księżycu to zadziała nasza wyobraźnia bo przypominamy sobie momentalnie to co wiemy i jakie mamy na ten temat wyobrażenia, przekonania i przypuszczenia.
W Remote Viewing zamiast tego – celowi takiemu jak ciemna strona księżyca nadaje się identyfikator w postaci ciągu losowo przypisanych cyfr. Na przykład „46931”.
Taki identyfikator nadaje osoba, która przygotowuje badanie.
Następnie osoba postrzegająca otrzymuje jedyne ten identyfikator – wiedząc, że do niego został przypisany faktyczny cel – ale nie wie jaki. Ma tylko ten ciąg cyfr.

W efekcie nie ma nic co by rozbudziło wyobraźnię i dało jakieś podstawy do przypuszczania co może być celem. W ten sposób otwiera się przestrzeń dla percepcji pozazmysłowej aby ta dokonała faktycznego wglądu i dokonała podróży astralnej do miejsca które jest celem badania.

Ponadto podczas badania osoba prowadząca zajmuje się zadawaniem neutralnych, doprecyzowujących pytań, w odpowiedzi na to co relacjonuje osoba postrzegająca czyli Remote Viewer. Dzięki temu osoba postrzegająca może całkowicie się rozluźnić i skupić na tym co postrzega bez konieczności jednoczesnego analizowane tego i układana w jakąś logiczną całość – to jest bowiem zadaniem osoby prowadzącej i monitorującej sesję.

Taka Podróż Astralna jest więc całkowicie komfortowa gdyż nie wymaga utraty kontroli nad własnym ciałem fizycznym – a zarazem daje największe możliwość skutecznego zdobywania obiektywnych informacji bez elementu domyślenia się i zastępowania faktycznej percepcji wyobrażeniami na dany temat.
Do tego jeśli sesje takie prowadzi się w grupie, gdzie grupa niezależnych RV bada dany cel nie mając podczas samego badania ze sobą kontaktu i robiąc to niezależnie – to ilość zdobywanych ta drogą wartościowych informacji jest znacznie większa niż we wszystkich powyżej opisanych technikach, a zarazem są one najbardziej pewne gdyż wyeliminowany został element niepewności czy aby dana percepcja nie jest tylko naszą własną wyobraźnią wynikającej z tego, że z góry znamy temat.

Więcej o Remote Viewing jak i pozostałych technikach dowiesz się z innych artykułów na tej stronie.

Jakub Qba Niegowski

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

You cannot copy content of this page