Centrum Rozwoju Osobistego i Percepcji Nadzmysłowej

Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się ze mną

Czym Jest Nadświadomość

Kontakt z Nadświadomością to zdolność otrzymywania idei, pomysłów, wiedzy intuicyjnej, oraz postrzegania rzeczywistości z szerszej perspektywy.

Wyobraź sobie ludzi na ulicach zatłoczonego miasta biegających jak mrówki w labiryncie.
Każdy z nas idąc ulica widzi tylko to co znajduje się w naszym pobliżu na tej ulicy i symbolicznie rzecz ujmując – porusza się w życiu jak w labiryncie – bez szerszej perspektywy.
Wejście na poziom Nadświadomości jest jak znalezienie się na dachu wieżowca, z którego mamy widok znacznie lepszy, szerszy, oraz możemy dostrzegać o wiele więcej.
Nadświadomość jest źródłem pomysłów, kreatywności oraz mądrości, do których możesz mieć świadomy dostęp.

Pojęcie „nadświadomość” często pojawia się w literaturze rozwoju duchowego oraz literaturze ezoterycznej. Nazywana jest również: „superświadomością”, „wyższym ja”, „duchowym ja” etc.
Bardziej psychologicznie zorientowana literatura rozwoju osobistego również przywołuje czasem to pojęcie. Jednak psychologia, z uwagi na skojarzenia pojęcia nadświadomości z ideami duchowości (a przez to dla niektórych kojarzącymi się także z zawłaszczonym przez religie pojęciem boskości), posługuje się nim nieco bardziej nieśmiało, trzymając się zazwyczaj bardziej materialistycznych interpretacji rzeczywistości.

Nadświadomość jest potężną strukturą jaźni, której poznanie pozwala empirycznie odczuwać to, o czym mówi wiele starożytnych systemów duchowych na całym świecie. Oświecenie, olśnienie, objawienie – to wszystko typowe przymioty osobistego kontaktu z Nadświadomością.

Dla zachodniego umysłu idea Nadświadomości będącej wolną, nieskrępowaną mocą ponad codzienną świadomością człowieka, bywa na tyle niekomfortowa, że czasami jest zupełnie niesłusznie ignorowana. Takim osobom Nadświadomość jawi się jako coś, nad czym nie można bezpośrednio panować i sobie tego podporządkować, do czego przecież dąży wiele zachodnich filozofii, zwłaszcza w obszarze motywacyjnym.

Takie interpretowanie Nadświadomości stoi w opozycji do powszechnie przyjmowanego w tychże filozofiach pojęcia podświadomość, której sama nazwa sugeruje, że jest to coś z góry przeznaczonego do okiełznania, zapanowania, nad czym człowiek mógłby potencjalnie dominować.

Oba te wyobrażenia są mylne i wynikają najczęściej ze skojarzenia jakie płynie z pojęć: “nad” i “pod” w odniesieniu do świadomości.
W umyśle przyzwyczajonym do hierarchicznego stopniowania, idea nad-świadomości w sposób naturalny kojarzy się z tym, co ma panować nad świadomością, a idea pod-świadomości kojarzy się z tym, nad czym ma zapanować świadomość.
To jednak tak nie działa. Model ten, zamiast zestrajać i harmonizować potencjał wszystkich trzech sfer jaźni, które w życiu człowieka pełnią wzajemnie dopełniające się role – poprzez skojarzenie z hierarchią zaburza ten obraz.

Czym zatem tak naprawdę jest Nadświadomość?

Nadświadomość to ta część umysłu znajdująca się poza umysłem świadomym człowieka, która odpowiada za wyższe idee, pojawiające się w świadomości pomysły, kreatywność oraz mająca dostęp do potencjału nieskończoności.

Pojęcie Nadświadomości mówi nam w sposób ogólny, że jest ona „ponad” umysłem świadomym, posiada zatem wyższą perspektywę. W wielu religiach i systemach duchowych, zwłaszcza tych starożytnych – nadświadomość to ta część, która kojarzona jest z boskim oświeceniem, z boską wiedzą, potencjałem duchowej natury człowieka, naszą duszą, oraz generalnie z tym, do czego ludzka świadomość stale aspiruje poszukując kontaktu ze swoją boską częścią.

Nadświadomość to nieskończony potencjał.
Naturą Nadświadomości jest doświadczanie poprzez świadomość wcieloną, ale z zupełnie innego meta-poziomu własnej percepcji.
Nadświadomość posiada łączność ze Źródłem – czyli nieskończonym potencjałem twórczym wszechświata, co sprawia, że sama w sobie stanowi dla człowieka źródło pomysłów, idei, momentów genialnego oświecenia. To sprawia, że może nagle przyjść nam do głowy pomysł lub rozwiązanie, które nie pochodzi z naszego dedukcyjnego procesu, a pojawia się nagle i zaskakuje swoją genialnością.

Nadświadomość nie posiada preferencji w znaczeniu priorytetów i pragnień, jakie ma umysł świadomy. Jest za to doskonałą wersją nas z przyszłości.
Jej naturą jest chęć rozwoju, ekspansji umysłu człowieka, w którego procesie wrastania uczestniczy przez całe życie.
Nazywamy to rozwojem świadomości, a ten odbywa się nie tylko przez doświadczanie jako takie, ale również przez pojawianie się otwartości oraz gotowości na przyjęcie wyższych idei pochodzących z Nadświadomości. Idee te poprzez świadomość stają się możliwe do zaadaptowania w życiu, co czyni człowieka czymś więcej niż tylko bardziej inteligentnym zwierzęciem.
Nadświadomość to ta część, która napełnia nas pierwiastkiem duchowym oraz aspiracjami do czegoś więcej, niż tylko zaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb.
Można by powiedzieć, że Nadświadomość to dokładnie ta część, która odpowiada za boski pierwiastek, który mamy w sobie. Boską iskrę, która inspiruje nas do rozwoju i odkrywania wyższych duchowych wartości.

Nadświadomość w praktyce jest tą częścią, której poznawanie oraz zdolność nawiązywania z nią świadomego kontaktu może znacznie zwiększyć Twoje możliwości w życiu.
To dzięki niej najsławniejsi geniusze doznawali swoich objawień i dokonywali przełomowych odkryć, nagle doznając olśnienia, czy to na jawie czy we śnie.
To właśnie nadświadomość odpowiada za intuicyjne postrzeganie oraz zdolność podejmowania dobrych decyzji, które okazują się trafne nie tylko w danej chwili, ale przede wszystkim przynoszą długofalowe, pozytywne i często nieoczekiwane korzyści.
Nadświadomość jest zatem dla nas najcenniejszym pierwiastkiem nas samych, naszą idealną, ideową wersją, która wolna jest od ziemskich ograniczeń, negatywnych myśli, i która zawsze reprezentuje to co w nas najlepsze.

Do czego może być wykorzystywany kontakt z Nadświadomością?

Kontaktu z Nadświadomością możesz użyć do:

  • Czerpania inspiracji
  • Znajdywania rozwiązań
  • Dostępu do wiedzy intuicyjnej
  • Budowania samoświadomości
  • Wzmacniania pewności siebie
  • Budowania harmonii i spokoju wewnętrznego
  • Samouzdrawiania
  • Komunikacji duchowej

Jeśli chcesz rozwinąć swoją zdolność korzystania z zasobów Nadświadomości, zapraszam Cię na mój kurs online „3 Dni z Nadświadomością”, który w ciągu trzech nauczy Cię praktycznych technik korzystania z nadświadomości oraz ich zastosowania zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Ułatwieniem w procesie rozwijania kontaktu z Nadświadomością może być także Tarot Gwiezdny.

Jakub Qba Niegowski

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

You cannot copy content of this page