Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się ze mną
Jakub Qba Niegowski

Wspólnota na jasnych zasadach

Wspólnota na jasnych zasadach

Zawsze uważałem, że rzeczy ciekawe, inspirujące i rozwijające – jakkolwiek dziwne i niecodzienne – powinny być dostępne dla każdego w przestrzeni publicznej. Jeśli piszesz artykuł, w którym dzielisz się osobistym doświadczeniem, które wiesz, że może komuś pomóc, to często nie zastanawiasz się nad definiowaniem odbiorcy, tylko puszczasz to w przestrzeń, na grupy tematyczne i myślisz, że jednych to zainteresuje, innych pewnie nie i na tym koniec.

Jednak tak niestety nie jest. Rzeczy nawet najbardziej osobiste, pisane z sercem na dłoni, czy wynikające z trudnych i wieloletnich doświadczeń – dziś dla niektórych nie tylko nie są “godne uznania” ale nawet reakcją bywa agresja czy kpina. Tylko dlatego, że ktoś mówi o czymś co się komuś innemu w światopoglądzie nie mieści.

Stykając się z rożnymi toksycznymi zachowaniami w internecie, zwłaszcza na grupach “dyskusyjnych”, które miały ponoć zrzeszać ludzi o podobnych zainteresowaniach otwartych na rozmowę i wymianę poglądów – a w tematach rozwojowych w założeniu powinny zrzeszać ludzi o otwartym umyśle, szanujących to co inne i z poza sfery dotychczas znanej im wiedzy – doszedłem do następującego wniosku:

Trzeba zacząć aktywnie pracować nad tworzeniem wysoko-jakościowej społeczności, połączonej jasno zdefiniowanymi elementami wspólnymi i systemem wartości.

Definicja tego co nas łączy

Jasne zasady muszą być, aby to co się tworzy było jasne i dla wszystkich.

Trzeba aktywnie pracować nad tworzeniem wysoko-jakościowej społeczności – otwartej na zainteresowanych ale przestrzegającej zasad poszanowania człowieka i pewnych ustaleń podstawowych, które będą tą społeczność określać, a jej członkom pozwolą mieć pewność, że ich wartości i postrzeganie świata jest w niej szanowane gdyż w tej społeczności są osoby im podobne.

Tylko jasno definiując to za czym się opowiadamy, stwarzamy jasne zasady. Jeśli ktoś nas za nie na zewnątrz wykpi to jego sprawa, jego problem – ale wewnątrz naszej społeczności mamy wtedy pewność, że to jest nasza bezpieczna przestrzeń, bezpieczna enklawa i oaza spokoju oraz samorealizacji.
Zresztą na krytykę wystawiają się tylko te osoby tworzące społeczność, które na zewnątrz publicznie o czymś mówią. Tak jak ja promując pewne wartości i treści w sieci. Ale przeciętna zainteresowana tymi tematami osoba na byciu w społeczności może tylko zyskać bo z jednej strony zyskuje dostęp do konkretnych, podobnych sobie osób z którymi może znaleźć wspólny język, a z drugiej poza grupą społeczności nie musi wcale się udzielać i narażać na krytykę.

Jeżeli nie mamy jasno zdefiniowanych zasad oraz systemu wartości za jakim się opowiadamy to można nas zaatakować werbalnie o cokolwiek a my – nie-zdefiniowawszy do końca siebie – nie mamy też narzędzia do jasnej odpowiedzi.

A więc czas zdefiniować to – dla jakich ludzi jest to co robię i przestrzeń, którą tworzę w ramach portalu “W CENTRUM ROZWOJU” oraz naszych społecznościowych grup i inicjatyw.

Wartości i przekonania, które łączą nas W CENTRUM ROZWOJU:

I. Łączy nas uznanie istnienia cywilizacji pozaziemskich ale także naszej niepełnej o nich wiedzy

Zgadzamy się co do przekonania o istnieniu cywilizacji pozaziemskich oraz istnienia możliwości kontaktu między niektórymi z nich a ludzkością.

Uznajemy, że wszechświat jest miejscem dostatecznie dużym, aby istniały w nim inne zaawansowane formy życia poza istotami ludzkimi zdolne do kontaktu z nami.

Wielu z nas zajmuje się lub chociaż interesuje się badaniem istnienia cywilizacji pozaziemskich oraz ich ewentualnych relacji z ludzkością.

To jakie poszczególne osoby mają przekonania odnośnie konkretnych aspektów tego zagadnienia, pozostaje kwestią indywidualną.

To co nas łączy to poszanowanie dla osób, które relacjonują, iż dostosowawczy kontaktu z cywilizacjami pozamiejskimi w fizycznej lub niefizycznej formie.

Cenimy rozważanie potencjalnych możliwości takiego kontaktu.

Uważamy także, że takie relacje oraz dociekania mogą być korzystnie stymulujące dla rozwoju ludzkości.

II. Łączy nas uznanie istnienia pozamaterialnego ale także naszej niepełnej o nim wiedzy

W tej kwestii podobnie jak w poprzednim punkcie – uznajemy, że człowiek jest czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem i, że może eksplorować rzeczywistość pozafizyczną.

Zarazem akceptujemy także fakt, że nie wiemy jeszcze wszystkiego, pomimo zgromadzania przez wielu wybitnych badaczy wspaniałej, obszernej i fascynującej wiedzy na ten temat, która wykracza daleko poza to co znane jest większości ludzi mainstreamu.

Stronimy od religijnego podejścia do tych tematów, na rzecz badania i zdolności modyfikacji swoich przekonań w miarę pogłębiania swojej wiedzy empirycznej. Jesteśmy więc często badaczami tematyki istnienia poza ciałem fizycznym, oraz nadzmysłowych zdolności ludzkiego umysłu i duchowości.

Preferujemy otwartą na wiedzę i empiryczne doświadczenie duchowość poza-religijną.

Niektórzy z nas posiadają doświadczenia empiryczne związane z pobytem poza ciałem materialnym oraz doświadczenia związane z postrzeganiem pozazmysłowym.

Akceptujemy i szanujemy każde osobiste doświadczenie w tym zakresie.

III. Łączy nas poszanowanie dla drugiego człowieka i odmiennych poglądów

Pomimo, że posiadamy powyższe przekonania – akceptujemy i szanujemy ludzi o odmiennych poglądach.

Naszym zdaniem każdy człowiek zasługuje na szacunek o ile czynnie swoim postępowaniem nie pracuje na jego utratę poprzez umyślne szkodzenie innym. Jeśli jednak szanujesz odmienne poglądy innych ludzi – również zasługujesz na to by szanowano Ciebie.

Osoby które szanują innych i pragnął być z osobami o bliskich im przekonaniach i wartościach – poczują się u nas jak w domu.

IV. Łączy nas kultura wypowiedzi

Kultura osobista łączy się z poszanowaniem dla drugiego człowieka ale oznacza w szczególności kulturę wypowiedzi. To, że prywatnie możemy sobie czasami pobluzgać, nie oznacza, że na forum publicznym jest to akceptowalne. Preferujemy kulturę osobistą i wysoką kulturę wypowiedzi.

Generalnie rozmawiamy ze sobą uprzejmie i z poszanowaniem drugiej osoby.

V. Łączy nas skupienie na konstruktywnych działaniach

Koncertujemy się jest na rozwoju osobistym oraz odkrywaniu możliwości rozwoju naszej świadomości. Koncertujemy się na tym co poszerza wiadomość i rozwija.

Unikamy teorii spiskowych niskich lotów i nie akceptujemy rzucanie bezpodstawnych oskarżeń typu “ten jest agentem tego czy tamtego”. Jeśli czegoś nie wiemy na pewno, to nie wypowiadamy w sferze publicznej oskarżeń tylko zajmujemy się tym co wiemy i co dotyczy naszego rozwoju.

Nasza społeczność jest nastawioną na rozwój, także ten duchowy, oraz na odkrywanie tajemnic wszechświata, które poszerzają naszą świadomość oraz otwierają nowe możliwości dla rozwoju.

Jeśli podzielasz powyższe przekonania i zasady to jesteś mile widzianą osobą w naszym gronie i znajdziesz w nim możliwość rozwoju wśród podobnych sobie pasjonatów, odkrywców i badaczy.

Warto dołączyć na naszą nowo założoną grupę dyskusyjną na facebooku, oraz zawsze śledzić nowości na portalu W CENTRUM ROZWOJU. U nas każdy jest cenną i szanowaną jednostka znajdującą możliwości wsparcia dla swojego rozwoju i poszukiwań. Dołącz i bądź zmianą, którą pragniesz widzieć w świecie!

Jakub Qba Niegowski

Polub nasz nowy fanpage! :)

You cannot copy content of this page