Centrum Rozwoju Osobistego i Percepcji Nadzmysłowej

Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się ze mną

Promieniowanie Energii Kształtu

Aby zrozumieć działanie magicznych symboli należy zrozumieć zasadę działania promieniowania energii kształtu.

Ponownie w tym artykule przyjdzie nam się zmierzyć z zagadnieniem na pozór abstrakcyjnym, a jednak bardzo namacalnym i praktycznym. Energia kształtu bowiem stanowi podstawę dla sporej części działań magicznych/duchowych a swoje oparcie znajduje nie gdzie indziej jak w psychologii i działaniu ludzkiej psyche.


Na czym polega promieniowanie energii kształtu i jak się je mierzy

Rozpocznę od samego końca, od rzeczy na pozór najbardziej niepojętych i trudnych do wytłumaczenia w racjonalny sposób, aby następnie wytłumaczyć zasadę ich działania.

Otóż energię kształtu można mierzyć oraz odczuwać.

Mierzeniem energii kształtu zajmuje się między innymi dziedzina zwana Radiestezją. Radiesteci są w stanie przy użyciu swoich przyrządów określić dokładnie na skali siłę promenowania energii kształtu, jego typ etc. Do tego celu radiestezja posługuje się takimi narzędziami jak wahadła czy różdżki (nie mylić z różyczkami magicznymi widywanymi na filmach – to zupełnie coś innego).

Osoby sensytywne potrafią też wyczuwać i opisywać właściwości energii kształtu znajdując się w ich pobliżu lub poprzez sam akt koncentracji na wskazanym obiekcie.

Tyle szokujących dla niektórych faktów. Energię kształtu można mierzyć i szczegółowo opisywać jej właściwości, które mogą być dla człowieka na różne sposoby korzystne lub odwrotnie.

Ale skąd się bierze owo działanie energii kształtu? Tego pytania zdaje się nie zadawać prawie nikt a nawet większość osób zajmujących się jej postrzeganiem i opisywaniem w tym radiesteci – zdaje się unikać tego niewygodnego pytania kwitując je „działa i już”. „tak jest” i tym podobnymi stwierdzeniami.

Tymczasem energia kształtu może zostać wytłumaczona na poziomie psychologii, która notabene wpływa oczywiście również na całe nasze ciało – stąd wpływ może być wyraźnie odczuwalny i przekładać się na realną fizyczną wartość.

Opiszę tu zaledwie jedno możliwe spojrzenie na wytłumaczenie działania energii kształtu – takie, które wybrałem ze względu na jego prostotę i możliwość wytłumaczenia każdej nawet najbardziej sceptycznej osobie o materialistycznym nastawieniu – zasady i zasadności działania.


Energia kształtu psychologicznie

Człowiek od zarania żyje w środowisku wypełnionym kształtami. Nasza materialna rzeczywistość na najbardziej (dosłownie) namacalnym poziomie to rzeczywistość kształtu.

Kształt rozpoznajemy poprzez dotyk oraz wzrok a czasami także i słuch (na przykład w przestrzeni, która daje efekt echa, czy też idąc po określonym podłożu i słysząc jego chrzęszczenie wiemy, że składa się ono z ostrych drobnych kamieni etc.). Kształt to jedna z podstawowych informacji istotnych dla nas od urodzenia. Po kształcie rozpoznajemy rzeczy dla nas dobre jak i te niebezpieczne na które musimy uważać gdyż stanową dla nas potencjalne zagrożenie.

Widzimy jabłko i po jego wyglądzie wiemy, że to jabłko i możemy je zjeść. Widzimy nóż i wiemy od razu, że jest to ostre narzędzie, posługując się którym musimy uważać. Kiedy widzimy wysoką górę po jej kształcie wiemy, że z jej szczytu będziemy mieli wspaniały widok ale wejście tam będzie wymagające.

Człowiek od początku opisywał swoją rzeczywistość ucząc się znaczenia kształtów a z czasem samemu zaczął tworzyć symbole, które miały poprzez kształt komunikować przekazywane idee. Tak powstało pismo obrazkowe, które poprzez chociażby malunki naskalne w jaskiniach wiele tysięcy lat temu miały przekazywać złożone myśli mające znaczenie dla tamtejszych ludzi.

Z czasem nauczyliśmy się zawierać i odczytywać w symbolach bardzo wiele informacji i idei.

To z czego nie do końca zdajemy sobie jednak sprawię to fakt, że podświadomie ludzkość nauczyła się jeszcze więcej kojarzyć z określonymi kształtami reprezentującymi dla nas na poziomie podświadomym pewne podstawowe idee wyniesione z okresu pierwotnego, najbardziej rdzennego i podstawowego dla ludzkiej psyche.


Pierwotna Energia Kształtu

Obiekty – w tym symbole magiczne – można opisać jako składające się dwóch rodzajów energii kształtu – pierwotnej oraz nadanej. Rozpocznę od opisania energii pierwotnej, która de-facto definiuje całą naszą dzisiejszą rzeczywistość u swoich podstaw.

Pierwotna energia kształtu to taka, którą możemy wskazać przy maksymalnym uproszczeniu doboru kształtów i znaczeń. Sprowadźmy więc wszystko do absolutnego minimum symboliki, która nas otacza: Symbolu żeńskiego oraz symbolu męskiego.

Jak powszechnie wiadomo nasza rzeczywistość oparta jest na dualizmie czyli każda rzecz ma swoje dwa aspekty – męski i żeński – jasność i ciemność, plus i minus etc. W informatyce język programowania opiera się na kodzie binarnym czyli takim składającym się z tylko 2 symboli właśnie – 1 oraz 0. Z tych dwóch symboli może powstać i powstaje często bardzo złożona rzeczywistość wirtualnych światów etc. Zwróćcie przy okazji uwagę na ciekawy zbieg okoliczności symboliki jaki opiszę za chwilę. „1” przypomina pionową kreskę, a „0” okrąg. To będzie za chwile istotne.

Tak samo ma się sprawa z dualizmem Energi męskiej i żeńskiej, którą wyrazimy tu w energii kształtu.

Większość z Was się już domyśla, bo mamy to zakodowane gdzieś w sobie. Co symbolizuje energię żeńską? Okrąg oczywiście. A co symbolizuje energię męską? Do czego można rysując w maksymalnym uproszczeniu sprowadzić symbol falliczny reprezentujący pierwiastek męski? Do jednej pionowej linii, jednej kreski.

Mamy więc okrąg i linię prostą. Jak się zastanowić to nasza rzeczywistość u podstaw zbudowana jest z takich kształtów bo wszystko dookoła można sprowadzić do prostych oraz krzywizn wynikających z linii prostej oraz okręgu.

Energia męska i energia żeńska zawierają się zatem w kształtach. Bardziej zaokrąglone rzeczy mają energię żeńską a to co ma wiele kątów ostrych, jest szpiczaste etc. to emanacja energii męskiej.

Energia żeńska co nam symbolizuje? Pierwotne bezpieczeństwo związane z pobytem w łonie matki, narodziny, miłość etc.

Stąd okrąg w magii stanowi symbol bezpieczeństwa. Okrąg to wyznaczenie indywidualnej przestrzeni. Znajdując się w okręgu znajdujemy się symbolicznie w pierwotnym łonie matki jeśli sprowadzić do to absolutnych podstaw symboliki.

Oczywiście, że symbol okręgu z czasem rozszerzył się o wiele znaczeń powiązanych ze znaczeniem pierwotnym. W efekcie okrąg stał się wręcz świętym symbolem, gdyż dająca życie opiekuńcza energia żeńska w pierwotny sposób uznana została za świętą, ponieważ z niej wszystko się wywodzi.

Dzięki temu pierwotnemu znaczeniu, które stopniowo urastało coraz to bardziej do rangi „świętości” – dziś okrąg stanowi uniwersalny symbol magicznym czyli taki, który posiada silne pierwotne znaczenie dla naszej psyche w tym podświadomości co jest kluczowe, gdyż czepie ona również ze zbiorowego doświadczenia i mocy całej ludzkości.

Energia męska – symbol falliczny – linia prosta. Czym ten symbol jest u swojej podstawy? Działaniem, akcją, ruchem. Aby poprowadzić linię musimy wykonać ruch od punkt A do B. To przebywana droga, to upływ czasu, a w efekcie zmiana etc.

Linia to jak powiedziałem symbol falliczny na najbardziej podstawowym poziomie. Ludzkość szybko go też skojarzyła z bronią – miecz, włócznia etc. Energia męska więc jest energią działania, energią gwałtowną, podczas gdy żeńska jest energią tonizującą, energią stabilizującą etc. Męskość w symbolice jest na przestrzeni dziejów ludzkości tak widoczna i wyrażana zewsząd, że nawet nie ma potrzeby szerzej o tym pisać. Wyjdźcie w większych miastach i zobaczcie sterczące wysoko drapacze chmur… tak – energia męska dominuje obecną rzeczywistość.

A zatem podsumujmy: Pierwotna energia kształtu to taka, która wynika z pierwotnych najbardziej podstawowych skojarzeń. Krąg = energia kobieca, bezpieczeństwo, wyznaczona osobista przestrzeń. Linia prosta = Wykonanie działania, ruch, akcja, zmiana rzeczywistości.

W efekcie skonstruowane z powyżej opisanych elementów symbole zanim nadamy im jako ludzkość dodatkowe znaczenia – posiadają cały czas te podstawowe opisane właściwości pierwotnej energii kształtu. Kiedy się rozejrzycie i zauważycie kombinację zaokrągleń oraz linii prostych/ostrych kantów – dostrzeżecie symboliczny kod binarny rzeczywistości materialnej – energie żeńskie i męskie wyrażone w kształcie.


Nadana Energia Kształtu

Kolejnym krokiem dla ludzkości było stopniowe nadawanie znaczenia skomplikowanym kształtom, które zaczęliśmy tworzyć z kształtów podstawowych.

Tak też z czasem powstały różne symbole wyrażające określone idee.

Sęk w tym, że im bardziej złożony symbol tym więcej znaczeń w sobie może pomieścić.

Zacznijmy od prostego przykładu: Użyjmy dwóch linii prostych opisanych powyżej jako symbole energii męskiej czyli energii działania, energii czynu. Skrzyżujmy dwie linie. Mamy znak krzyża lub znak X zależnie tylko pod jakim kątem to zrobimy – jednak jest to mało istotne tutaj. Istotne jest natomiast, że symbol X lub krzyż to symbol bardzo pierwotny wyrażający przecięcie się dwóch idei, dwóch działań – wskazuje on punkt interakcji.

X na mapie wskazuje skarb, jak to kojarzymy z dzieciństwa i filmów przygodowych prawda? Dwie przecinające się linie to jak dwie drogi, które się krzyżują. Każdą z nich symbolicznie ktoś podąża. Na przecięciu linii jest punkt spotkania – coś ważnego zatem.

Przecinające się dwie linii – symbol jaki one tworzą – wskazuje na „coś ważnego” skrzyżowanie dwóch wcześniej istniejących osobno idei etc. A to tylko przecież najprostszy symbol, który stworzyliśmy z zaledwie dwóch linii. Jak wiele znaczeń jednak już to skrzyżowanie otrzymało na przestrzeni dziejów? Jak wiele uwagi ludzkość poświęciła zaledwie temu jednemu symbolowi i rozpatrywaniu tego co może wyrażać w znaczeniu filozoficznym a przez to ideowym dla nas?

Z czasem powstały różne symbole jak powiedzieliśmy a ludzkość zaczęła nadawać im znaczenia. Gdybyśmy się na tym jednak zatrzymali – wszystko było by proste – symbol = konkretne znaczenie i tyle.
Jednak tak nie jest.
Z czasem bowiem znaczenia bywają stopniowo inaczej interpretowane i przekształcane w inne.
Pod wpływem rożnych motywacji przypisuje się również dawnym symbolom często zupełnie inne znaczenia. Na przykład prowadząc walkę z jakąś ideą, piętnuje się znaczenie jej symbolu jako rzekomo symbolu czegoś złego – chociaż tak naprawdę zamierzenie twórców owego symbolu było zupełnie inne. Przykładów jest mnóstwo w całej historii naszego gatunku.


Energia kształtu a zbiorowa psyche ludzkości

Jednak co dla nas ważne, zarówno znaczenie pierwotne jak i nadane – staje się z czasem częścią kolektywnego, wspólnego pola informacyjnego zapisanego w podświadomym umyśle ludzkości. Jedni nazwa to zbiorową podświadomością, inni mistyczną Kroniką Akaszy, jeszcze inni, światem astralnym, albo pamięcią gatunkową. Niezależnie jak sobie ten fenomen wytłumaczymy – odczuwalnym faktem jest, że na jakimś poziomie istota ludzka zdolna jest do wychwycenia zarówno pierwotnego jak i nadanego znaczenia energii kształtu na podświadomym poziomie – a ten ma bardzo duży wpływ na naszą istotę.

Wydaje nam się, że symbole jakie nas otaczają nie mają znaczenia. Mają one jednak ogromny wpływ na nas.
Symbole wyrażają idee a te stają się częścią nas chociażby na podświadomym poziomie, który potem nieświadomie realizujemy, działy w jakimś odniesieniu do niego i przekazujemy dalej następnym pokoleniom.

To z czego sobie często nie zdajemy sprawy a co potrafi mierzyć chociażby radiestezja czy potrafią wręcz bezpośrednio wczuwać osoby bardziej sensytywne – to fakt, że symbole wręcz emanują – emanują jak promieniowaniem – energią idei, które wyrażają.

To czy dla nas będzie to miało większe czy mniejsze znaczenie zależy od nas samych – albo się otwieramy na dane idee albo blokujemy. Albo się nastrajamy na dane idee gdyż chcemy aby zaistniały w naszym życiu jak chociażby: dostatek, miłość, magia etc. albo odwrotnie przyjmujemy postawę obronną. Tak więc w obecności symbolu dochodzi do tego kwestia jaki mamy do niego stosunek – czy uznajemy go za symbol wspierający nasze zamiary i idee – czy też jest nam obojętny lub wręcz nas drażni reprezentując idee sprzeczne z naszym systemem wartości. Przykładowo osobę o skrajnych poglądach religijnych będzie drażnił symbol innej religii a nie wspomagał prawda? Na tej samej zasadzie zależnie od naszego systemu wartości i poglądów oraz nastawienia do różnych idei – możemy wybierać i otaczać się symbolami, które wspomogą nasze zamiary, gdyż będą zgodne z naszą energią i nastawieniem. Oczywiście kluczową rolę odgrywa tutaj bycie świadomym i świadome wybieranie określonych wartości, bo dopóki żyjemy pogrążeni we śnie nie zwracając uwagi na otaczające nas symbole, wpływają one na nas na poziomie poza naszą kontrolą. Dopiero świadome odnoszenie się do nich pozwala nam przejąć kontrolę i wziąć stery w swoje ręce wybierając świadomie wartości jakie są dla nas naprawdę ważne i wówczas możemy zacząć świadomie oraz skutecznie wspierać się wybranymi dla siebie symbolami, które dzięki naszej świadomość ich znaczenia mają dla nas większą i bardziej namacalną, podległą naszej woli – Moc.


Podsumowanie energii kształtu i interpretacji znaczenia symboli

Na koniec pragnę w prosty sposób doprecyzować pewne kwestie. Kluczowe są dwie rzeczy: W pierwszej kolejności najważniejsze jest to czym dla nas jest dany symbol. Jak my go wybieramy postrzegać. Przykładowo jedna osoba widząc pentagram wybierze uznać go za symbol ochronny, a inna za symbol złej magii. Tej drugiej osoby nie możemy przed tym powstrzymać – jak się uprze to tak zrobi i dla niej będzie to symbol niekorzystny, pomimo, oryginalnego ochronnego jego znaczenia. Dlatego, że w pierwszej kolejności najważniejszym filtrem percepcji jest nasz własny wybór czym jest dla nas dany symbol.

Druga kwestia, która istnieje zaraz obok to kwestia zbiorowych aktualnych przekonań na temat danego symbolu.

Ok nasze własne nastawienie do danego symbolu może być pozytywne ale jeśli zbiorowe przekonania ludzkości są na temat tego symbolu silnie negatywne – to nie będzie on dla nas działał mimo wszystko zbyt dobroczynnie. Przykładowo nieważne jakie nastawienie mieli byśmy do symbolu swastyki, który w uproszczeniu tłumacząc był początkowo symbolem przynoszącym szczęście, symbolem solarnym etc. – zbiorowe emocje i przekonania wokół niego pod wpływem zastosowania go wiadomo przez kogo – wypaczyły ten symbol i niestety poważnie „zanieczyściły” jego energię. Dlatego niestety nic nie pomoże fakt, że kiedyś był to symbol pozytywny i ktoś wybierze go tak traktować – zbyt silne przekonania zbiorowe na jego temat się pojawiły co wpływa na właściwości jego energii.

Owszem, pewne praktyki magiczne mogą umożliwić odcięcie się od wpływu zbiorowych przekonań na dany symbol i nastroić na jego oryginalne znaczenie podczas praktyk magicznych ale tylko w pewnym ograniczonym zakresie. Jeśli będziemy z owym symbolem się publicznie obnosić a ludziom się on będzie źle kojarzył to żadna magia nam nie pomoże zniwelować tego skutków a więc efekt noszenia będzie odwrotny do zamierzonego. Ludzie religijni nie zdają sobie często sprawy z tego faktu, publicznie obnosząc się ze swoimi symbolami religijnymi, które sami uważają za pozytywne i dobroczynne – wzbudzają często negatywne emocje, których energia do nich dociera i ma na nich wpływ.

Na szczęście w przypadkach mniej skrajnych jak duże systemy religijne czy symbole niektórych ideologii – rożne przekonania o tym samym symbolu jeśli nie są na taką skalę to nie wpływają zbytnio na oryginalną właściwości. Tak zwany biały pentagram wciąż jest skutecznym symbolem ochronny stosowanym w magii niezależnie od tego, że paru fanatyków religijnych ubzdurało sobie coś innego na jego temat.
Podsumowując – tworząc i wybierając symbole powinniśmy brać pod uwagę z czym się kojarzy dany kształt przeciętnemu człowiekowi. To ma znaczenie, choć zależnie od sytuacji o rożnym natężeniu mocy zależnym od siły zbiorowych przekonań i emocji jaki się z tymi przekonaniami wiążą. Poza tym jest różnica czy z danym symbolem pracujemy w zaciszu domowym czy występujemy publicznie.

Reasumując: Energia kształtu jest mierzalna i odczuwalna. Ma ona ogromny wpływ na nasze życie. Świadome odnoszenie się do symboli i wybieranie otaczania się symbolami dla nas korzystnymi sprawia, że przejmujemy stery i odzyskujemy kontrolę nad swoim życiem świadomie wybierając jakości jakich pragniemy. Umiejętne lawirowanie w warstwach znaczeń symboli sprawia, że jesteśmy zdolni trafnie wybierać najbardziej korzystną dla nas symbolikę, której energia skutecznie będzie nas wspierać na co dzień.

Jakub Qba Niegowski

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

You cannot copy content of this page