Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się ze mną
Jakub Qba Niegowski

Lewica i Prawica – dwie półkule w procesie podejmowania decyzji

Lewica i Prawica – dwie półkule w procesie podejmowania decyzji

Ostatnio dokonałem pewnego odkrycia. Być może jest to rzecz znana niektórym, jednak nigdy o tym nie słyszałem, a doszedłem do tego drogą dedukcji i medytacji.
Przyglądając się dwóm biegunom sceny politycznej, uzmysłowiłem sobie skąd się wzięły nazwy “Lewica” oraz “Prawica”. Pochodzą one od dwóch półkul mózgowych i jak się przekonasz w tym artykule w zbiorowych działaniach i sposobie myślenia – odzwierciedlają te właśnie obszary mózgu!

Oczywistym wnioskiem, który z tego płynie jest to, że muszą one istnieć w równowadze. Dominacja jednej ze stron prowadzi do dysharmonii, tak jak w naszym mózgu gdy jedna z półkul jest bardziej aktywna a druga mniej to nie korzystamy z całego swojego potencjału i nie jesteśmy “pełni”. Człowiek logiczny bez wyobraźni może być jak wykalkulowany android, a człowiek z wyobraźnią a bez użycia logiki może chaotycznie się miotać w życiu podejmując wyłącznie abstrakcyjne a w efekcie szkodliwe dla niego decyzje. Dopiero gdy zarówno myślimy logicznie jak i korzystamy z potencjału abstrakcyjnego – zyskujemy pełnię i moc do prawdziwie twórczego i zdrowego dla nas działania.
Tak samo jest w skali makro gdy spojrzymy na całą dwubiegunową politykę jak na wielki mózg podzielony na dwie półkule.

Skąd się wziął podział na Lewicę i Prawicę

Oczywiście możesz zauważyć słusznie, że zarówno po lewej jak i prawej stronie sceny politycznej są ludzie, którzy przecież posiadają obie półkule mózgowe i z nich w sposób w miarę równy korzystają.
Znajdziesz zapewne też zarówno bardzo prawo-półkulowych ludzi lewicy jak i lewo-półkulowych ludzi prawicy. W skali mikro bowiem, na poziomie pojedynczych jednostek ten podział nie jest obserwowalny. Natomiast gdy oddalimy perspektywę i zaczniemy przyglądać się ogólnym dominującym wartościom i przesłankom jakimi kierują się dwie grupy jako całość, czyli jako lewica i prawica – ten podział zacznie być widoczny.

Wymienię tu najważniejsze cechy, dzięki którym zrozumiesz, dlaczego dana grupa myśli tak jak myśli i ma dane wartości jako zbiorowość, oraz dlaczego występują pomiędzy nimi tarcia. Dowiesz się także, co można zrobić dla lepszej komunikacji i wzajemnego zrozumienia.

Lewica

Lewa półkula mózgowa odpowiada za logikę. Mówi się nie bez powodu, że człowiek “lewo-półkulowy” jest bardzo logiczny, pojmuje świat przez twarde namacalne fakty i doświadczenia empiryczne.

Lewica jako część sceny politycznej kieruje się głowie więc wartościami i przesłankami pochodzącymi z logicznego myślenia – nie z abstraktów czy wiary. Lewica patrzy na człowieka jako istotę materialną, czyli taką jaką zbadała ją do tej pory materialna nauka i jaką łatwo obejmuje nasza logika. Lewica zastawia się co będzie korzystne dla tej osoby z puntu widzenia głównie materialnego.

Oczywiście podkreślam, że opisuję tutaj bardzo ogólny proces widoczny na zbiorowości, co nie znaczy, że nie występują tam elementy myślenia także prawo-półkulowego. Oczywiście występują. Tak jak u pojedynczego człowieka niemożliwe jest aby korzystał tylko z jednej półkuli mózgowe i nie używał wcale drugiej. Chodzi więc o to co przeważa w myśleniu.

Lewica patrzy na logiczną, obserwowalną naukowo teorię ewolucji, na obserwowane w świecie biologicznym zjawiska, na logiczne przesłanki i stara się zaproponować to co logiczne, starając się jak i druga strona też to robi – przede wszystkim kierować się chęcią eliminowania cierpienia na świecie i zapewniania dobrobytu. Tę cechę mają wspólną obie strony, choć z powodu innego toku rozumowania i pojmowania świata – inaczej starają się ją realizować.
Stąd lewica logicznie uznaje, że aborcja czy eutanazja są słusznym działaniem, gdy osoba jest skazana wyłącznie na cierpienie i i tak czeka ją śmierć lub czeka ją życie wyłącznie w cierpieniu. W takiej sytuacji stara się nieść ulgę, zamiast kierować się jakąś wiarą czy abstrakcyjnymi przesłankami jak robi to prawica.

Lewica uważa, że świat jest w rekach ludzkich wiec musimy podejmować czasami trudne decyzje ale nikt nas z nich ani nie wyręczy ani nie rozliczy pozna nami samymi – więc stara się podejmować najbardziej korzystne i logiczne wybory aby kierować rozwojem ludzkości.

Lewica nie liczy na żaden cud ani zbawienie z niebios. Jeśli widzi problem typu globalne ocieplenie czy inne zagrożenie ekologiczne to bardzo mocno stara się im zaradzić, gdyż w świecie myślenia lewicowego nie ma liczenia na boską interwencję etc. – jest tylko to co wypracował człowiek i jak reaguje na swoje środowisko – czy zaadoptuje się i przetrwa czy zginie.

Lewica więc w swojej logiczności stara się robić co tylko może aby ulżyć ludziom w cierpieniu i za pomocą logiki zapewnić prosperowania oraz uchronić ludzi od cierpienia.

Prawica

Prawica to kierowanie się emocjami, przekonaniami opartymi na bardziej abstrakcyjnych przesłankach. Kierowanie się wiarą.

Ludzie prawicowi związani są najczęściej z wiarą religijną.

Prawica żyje emocjami, kieruje się emocjami, kieruje się wiarą w abstrakty.

Bóg choć niepojęty, jest uważany za istotę nadrzędną względem ludzkości stąd też emocjonalna potrzeba dopasowania się do jego wyobrażeń i wyobrażonych zasad.

Ludzie prawicy bardzo chętnie wierzą we wszystko to, co odpowiada ich emocjom i emocjonalnemu stosunkowi do świata. Dlatego jeśli nawet nie są to osoby tradycyjnie religijne – osoby o mentalności odpowiadającej prawicy – chętnie wierzą w najbardziej abstrakcyjne i absurdalne z punktu widzenia logiki teorie spiskowe, takie jak płaska ziemia, brak lotów kosmicznych, to że Ziemia powstała 6000 lat temu i inne podobne.

Dla prawicy liczy się bowiem przede wszystkim to, czy wyobrażenie o świecie zgadza się z emocjami na temat świata i to jak się czuje dany człowiek w tym świecie.
Dlatego wyobrażenia o świecie są w prawicy podporządkowane poziomowi emocjonalności i na emocje mają zarówno oddziaływać jak i na emocje mają odpowiadać.

Ludzie prawicowi z całego serca pragną podobnie jak ludzie lewicy uchronić ludzkość od cierpienia i zapewnić dobrobyt. Dlatego zgodnie ze swoim pojmowaniem świata przez pryzmat emocji i abstrakcyjnych pojęć religijnych, starają się wprowadzać zasady, które w ich pojęciu miały by właśnie to zapewnić, uchronić nas na przykład przed wiecznym potępieniem w piekle, uratować „życie” nie dopuszczając do „zabijania” tak jak oni to rozumieją gdyż stoi to w sprzeczności z ich imperatywem emocjonalnym, który w związku z religijnymi, czyli emocjonalnymi przekonaniami, mówi, że Bóg powiedział aby nie zabijać, więc nie wolno i koniec bez względu na logikę.

Ta sama prawica jednak chętnie oczywiście chwyta za broń i zabija w „imię boże”, gdyż kieruje się emocjami a nie logiką.
To nadrzędne stawianie emocji i wiary w to, że jest to “dla wyższego dobra” “z woli bożej” itd. oraz poddawanie się emocjom bardziej niż logice owocuje takimi działaniami.

Żeby rozmawiać z ludźmi prawicowymi trzeba używać nie języka logiki, a odwoływać się do ich języka emocjonalnego i komunikować się przez emocje zgodne z ich kodem komunikacyjnym. Wówczas następuje zrozumienie i możliwe jest porozumienie.

Dwie półkule razem

Jak widzisz inne sposoby myślenia i pozornie inne wartości to efekt innego języka komunikacji oraz pojmowania świata z rożnych perspektyw.
Podobnie jednak jak u pojedynczego człowieka – porozumienie obu tych pozornie tak odmiennych części społeczeństwa jest możliwe. Ich dogadywanie się i współdziałanie jest wręcz warunkiem koniecznym dla osiągnięcia przez ludzkość swojego pełnego potencjału.

W innym bowiem przypadku, gdy jedna z półkul jest nad-aktywna a druga w zaniku, zawsze mamy istotę kaleką, niepełną, ograniczona w swoim rozwoju i potencjale.

Tymczasem gdy obie półkule są zsynchronizowane, dobrze się komunikują i współdziałają – mamy geniuszy!

Ludzie wybitni w historii to byli Ci, którzy mieli świetnie współdziałanie obydwu półkul mózgowych i korzystali w pełni z ich potencjału!
Tworzyli wówczas rzeczy wspaniałe, genialne.
Tak samo może być z ludzkością gdy zamiast walczyć ze sobą – obie półkule, czyli obie części sceny politycznej zarznął ze sobą rozmawiać i współpracować. Nie zmieniając siebie jedna w drugą – ale zachowując swoje indywidualne, charakterystyczne zarówno dla lewej jak prawej strony cechy zaczną je wspólnie łączyć budując zupełnie nową, wyższą jakość!

Dzięki temu artykułowi wiesz już teraz w jaki sposób możesz porozumieć się i dogadywać zarówno z osobami o lewicowych jak i o prawicowych poglądach. Rozumiesz już, że mają oni specyficzny dla siebie sposób rozumowania, pojmowania i realizowania strategii przetrwania oraz rozwoju.
Obecnie możesz dzięki tej wiedzy lepiej się komunikować używając języka rozumianego i preferowanego przez każdą ze stron.

Jakub Qba Niegowski

Udostępnij artykuł
Facebook
Twitter
Polub nasz nowy fanpage! :)

You cannot copy content of this page