Centrum Rozwoju Osobistego i Percepcji Nadzmysłowej

Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się ze mną

Kronika Akaszy

Kronika Akaszy to jedna z nazw na pole energoinformacyjne wszechświat, w którym zapisana jest cała jego wiedza i doświadczenie. Dostęp do Kroniki Akaszy można uzyskać dzięki odpowiednim praktykom medytacyjnym oraz ćwiczeniom tak zwanego duchowego wglądu, wglądu okiem umysłu etc.
W materiale tym omawiam czym jest Kronika Akaszy i jak wiedzę tą możesz wykorzystać w życiu codziennym, a także jaki potencjał niesie dla dalszego rozwoju całej ludzkości.

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

You cannot copy content of this page