Centrum Rozwoju Osobistego i Percepcji Nadzmysłowej

Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się ze mną

Tarot: Osobista Perspektywa

Tarot fascynuje i budzi zaciekawienie od dawna. Rozpoczynając nową serię artykułów poświęconą tej jakże ciekawej dziedzinie, przyświecały mi dwa cele: Po pierwsze stworzyć meritum możliwie jak najbardziej pomocne, gdyż głównym celem stawiania kart Tarota jest w moich oczach pomaganie ludziom. Drugim zaś składnikiem tej serii będzie zweryfikować i wyjaśnić pewne mity nadal panujące wokół tego jakże ciekawego tematu.

Mając na uwadze powyższe, zadałem sobie pytanie o początek tej serii. Co takiego trzeba i warto powiedzieć o Tarocie już na samym wstępie, aby umożliwić czytelnikowi wejście i głębsze poczucie czym Tarot jest i dlaczego wielu tarocistów i tarocistek reprezentuje często tak różne podejście filozoficzne do Tarota czy zasady dotyczące ich własnej etykiety działania i pracy z kartami.
I co najważniejsze – jak czytelnik i osoba zainteresowana Tarotem może skorzystać na tej wiedzy.

Tarot jako dziedzina intuicyjna i osobista

Tarot to dziedzina niezwykle intuicyjna i już z samej swojej natury – bardzo osobista.
Tarocista kładąc karty korzysta ze swojego doświadczenia i wyczucia, które podpowiada mu jak uzyskane wyniki interpretować. Same karty składają się bowiem przecież z zestawu symboli, ale to tarocista odszukuje ich związek z osobą dla której kładzie karty. Same symbole interpretować można na wiele różnych sposobów – możliwości są tak różne jak różne są nasze własne życia i osobowości. Owe wyniki biorą się więc nie tyle z samych kart – te są tylko interfejsem ułatwiającym tarociście kontakt z nadświadomością czy podświadomością (zależnie od sytuacji i osobistych przekonań), jednak na to co ktoś jest zdolny odczytywać i co odczytuje dzięki kartom Tarota, składa się przede wszystkim osobiste doświadczenie osoby, zdolność do określonego pojmowania i odbierania świata. W rzeczywistości prawidłowe używanie kart Tarota to przede wszystkim używanie tak zwanego Jasnowidzenia, czyli zdolności wglądu za pomocą poszerzonej świadomości. Świadomość jak pryzmat inaczej potrafi rozszczepiać światło informacji zależnie od tego pod jakim kontem patrzymy – czyli różnić się może zależnie od osoby tarocisty, czy jasnowidza (te pojęcia w zasadzie możemy stosować tu zamiennie).

Tarot a osobiste doświadczenie i przekonania

Ta osobista perspektywa, która umożliwia nam wgląd, nierozerwalnie jest związana z osobistym doświadczaniem i przekonaniami. Pamiętać należny, że tarocista czy jasnowidz obojętnie jak wolimy sobie nazywać taką osobę – to wciąż człowiek posiadający osobistą, określoną perspektywę preferencje i przekonania. Ma to o tyle duże znaczenie, że związanie jest nie tylko z samym odbiorem informacji przez jasnowidza i tym jak widzi dane sprawy, ale również w kolejnym kroku wpływa także na to jak owe informacje przekazuje.

Żeby nieco praktyczniej przedstawić Wam sytuację posłużmy się tutaj przykładem:
Jasnowidz A pod wpływem własnego doświadczenia życiowej wali prosto z mostu i mówi na przykład “nadchodzi katastrofa” czy na przykład “wkrótce stracisz pracę”. Jego sposób mówienia i decyzja o sposobie przekazywania informacji podyktowana jego własnym życiowym doświadczeniem i przekonaniami może sprawić, że skupi się na tych a nie innych aspektach Twojego życia i przyszłości, oraz poda je tak a nie inaczej.
Jasnowidz B natomiast mówiąc o tych samych sprawach może powiedzieć: „nadchodzi sytuacja, która nagle sprawi, że odkryjesz to i to, co przyniesie zmianę”, “pojawi się przed tobą otwarta możliwość zmiany sytuacji takiej i takiej”.
Niby te same tematy i sytuacje ale widziane z zupełnie różnych perspektyw i różne interpretowane. Oczywiście w obu przypadkach to prawda ale pamiętać należy, że to jak się sytuacja potoczy zależeć będzie od tego jak osoba dla której stawiamy karty zareaguje i jak wykorzysta te informacje.

Piszę o tym dlatego, żeby już na wstępie uzmysłowić Ci drogi czytelniku czy czytelniczko, iż choć sam w dalszej części serii o Tarocie przedstawiać będę dość stanowcze oceny tego co uważam za etyczne i właściwe a co kompletnie mi się nie podoba, to jednak pomimo tej stanowczości podkreślić należny, że każdy z nas swoje oceny i interpretacje opiera na własnym doświadczeniu i własnym etapie rozwoju duchowego, a tarociści i jasnowidze wbrew obiegowej opinii wciąż nie należą do grona istot doskonałych pozbawionych własnych przekonań wpływających na ich ocenę.
Różne perspektywy i sposoby działania są też bardzo cenne. Dzięki nim, różni ludzie poszukujący konsultacji u tarocisty mogą wybierać i trafić na kogoś kto odpowiada ich własnemu postrzeganiu świata i etapowi rozwoju osobistego na który są gotowi.

Tarot jest dla Ciebie

Oprócz tarocisty równie ważna jest osoba, która przychodzi po radę. Tu również osobista perspektywa wpływa na to na ile umiemy i chcemy skorzystać z otrzymanych informacji.
Zawsze też podkreślam, że moja interpretacja układu to jedno, ale równie ważne jest też to co Ty czujesz jako osoba dla której układ przygotowałem. Tu również osobista perspektywa decyduje o efekcie końcowym czyli tym na ile dane informacje pomogą. Jeśli chcemy i jesteśmy otwarci to każda informacja może zostać pozytywnie zinterpretowana i okazać się bardzo pomocna. Czasem nawet nie musimy nic robić, Tarot jest przede wszystkim po to by nam coś uzmysłowić, zwrócić naszą uwagę. Dzięki nowo nabytej perspektywie jesteśmy w stanie lepiej, bardziej przygotowani wejść w nowe sytuacje i lepiej sobie w nich radzimy.

W kolejnych częściach cyklu będę mówił znacznie więcej o etyce układania kart Tarota oraz rodzajach pytań i odpowiedzi jakie mogą się pojawiać. Pamiętaj więc, że osobista perspektywa tarocisty jak i Twoja własna jest zawsze obecna i stanowi wartościową część tego równania. Powiedziawszy to, pozwolę sobie w kolejnych częściach na przedstawienie Ci mojej własnej osobistej perspektywy i podejścia do stawiania kart Tarota.

Jeśli chcesz skorzystać z mojego układu tarota, to dodam, że oprócz klasycznych arkan wielkich, posługuję się opracowanym przez siebie Tarotem Gwiezdnym, jaki stworzyłem po wielu latach posługiwania się klasycznymi kartami Tarota. Tarot Gwiezdny to energie i inspiracje znacznie bardziej kosmiczne. Jest on moim autorskim systemem pracy z wglądem w połączenia z wszechświatem i Gwiezdną Rodziną. Serdecznie zapraszam Cię więc do kontaktu i skorzystania z układu klasycznego tarota lub Tarota Gwiezdnego jeśli moje podejście Ci się podoba. 🙂

Jakub Qba Niegowski

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

You cannot copy content of this page