Centrum Rozwoju Osobistego i Percepcji Nadzmysłowej

Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się ze mną

Co Nas Łączy

Wartości i przekonania, które łączą nas W CENTRUM ROZWOJU:

I. Łączy nas uznanie istnienia cywilizacji pozaziemskich ale także naszej niepełnej o nich wiedzy

Zgadzamy się co do przekonania o istnieniu cywilizacji pozaziemskich oraz istnienia możliwości kontaktu między niektórymi z nich a ludzkością.

Uznajemy, że wszechświat jest miejscem dostatecznie dużym, aby istniały w nim inne zaawansowane formy życia poza istotami ludzkimi zdolne do kontaktu z nami.

Wielu z nas zajmuje się lub chociaż interesuje się badaniem istnienia cywilizacji pozaziemskich oraz ich ewentualnych relacji z ludzkością.

To jakie poszczególne osoby mają przekonania odnośnie konkretnych aspektów tego zagadnienia, pozostaje kwestią indywidualną.

To co nas łączy to poszanowanie dla osób, które relacjonują, iż dostosowawczy kontaktu z cywilizacjami pozamiejskimi w fizycznej lub niefizycznej formie.

Cenimy rozważanie potencjalnych możliwości takiego kontaktu.

Uważamy także, że takie relacje oraz dociekania mogą być korzystnie stymulujące dla rozwoju ludzkości.

II. Łączy nas uznanie istnienia pozamaterialnego ale także naszej niepełnej o nim wiedzy

W tej kwestii podobnie jak w poprzednim punkcie – uznajemy, że człowiek jest czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem i, że może eksplorować rzeczywistość pozafizyczną.

Zarazem akceptujemy także fakt, że nie wiemy jeszcze wszystkiego, pomimo zgromadzania przez wielu wybitnych badaczy wspaniałej, obszernej i fascynującej wiedzy na ten temat, która wykracza daleko poza to co znane jest większości ludzi mainstreamu.

Stronimy od religijnego podejścia do tych tematów, na rzecz badania i zdolności modyfikacji swoich przekonań w miarę pogłębiania swojej wiedzy empirycznej. Jesteśmy więc często badaczami tematyki istnienia poza ciałem fizycznym, oraz nadzmysłowych zdolności ludzkiego umysłu i duchowości.

Preferujemy otwartą na wiedzę i empiryczne doświadczenie duchowość poza-religijną.

Niektórzy z nas posiadają doświadczenia empiryczne związane z pobytem poza ciałem materialnym oraz doświadczenia związane z postrzeganiem pozazmysłowym.

Akceptujemy i szanujemy każde osobiste doświadczenie w tym zakresie.

III. Łączy nas poszanowanie dla drugiego człowieka i odmiennych poglądów

Pomimo, że posiadamy powyższe przekonania – akceptujemy i szanujemy ludzi o odmiennych poglądach.

Naszym zdaniem każdy człowiek zasługuje na szacunek o ile czynnie swoim postępowaniem nie pracuje na jego utratę poprzez umyślne szkodzenie innym. Jeśli jednak szanujesz odmienne poglądy innych ludzi – również zasługujesz na to by szanowano Ciebie.

Osoby które szanują innych i pragnął być z osobami o bliskich im przekonaniach i wartościach – poczują się u nas jak w domu.

IV. Łączy nas kultura wypowiedzi

Kultura osobista łączy się z poszanowaniem dla drugiego człowieka ale oznacza w szczególności kulturę wypowiedzi. To, że prywatnie możemy sobie czasami pobluzgać, nie oznacza, że na forum publicznym jest to akceptowalne. Preferujemy kulturę osobistą i wysoką kulturę wypowiedzi.

Generalnie rozmawiamy ze sobą uprzejmie i z poszanowaniem drugiej osoby.

V. Łączy nas skupienie na konstruktywnych działaniach

Koncertujemy się jest na rozwoju osobistym oraz odkrywaniu możliwości rozwoju naszej świadomości. Koncertujemy się na tym co poszerza wiadomość i rozwija.

Unikamy teorii spiskowych niskich lotów i nie akceptujemy rzucanie bezpodstawnych oskarżeń typu “ten jest agentem tego czy tamtego”. Jeśli czegoś nie wiemy na pewno, to nie wypowiadamy w sferze publicznej oskarżeń tylko zajmujemy się tym co wiemy i co dotyczy naszego rozwoju.

Nasza społeczność jest nastawioną na rozwój, także ten duchowy, oraz na odkrywanie tajemnic wszechświata, które poszerzają naszą świadomość oraz otwierają nowe możliwości dla rozwoju.

Jeśli podzielasz powyższe przekonania i zasady to jesteś mile widzianą osobą w naszym gronie i znajdziesz w nim możliwość rozwoju wśród podobnych sobie pasjonatów, odkrywców i badaczy.

Warto dołączyć na naszą nowo założoną grupę dyskusyjną na facebooku, oraz zawsze śledzić nowości na portalu W CENTRUM ROZWOJU. U nas każdy jest cenną i szanowaną jednostka znajdującą możliwości wsparcia dla swojego rozwoju.

Jakub Qba Niegowski

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

© Copyright W CENTRUM ROZWOJU 2020-2024

You cannot copy content of this page